Som kund hos oss samtycker du till behandling av dina personuppgifter( Bl a namn adress telefonnr. och att vi lagrar det elektroniskt hos oss, uppgifterna raderas efter 1år.

Detta enl. GDPR som träder ikraft 25/5 -2018.

Ändamålet är att ta kontakt vid tex avbokning från oss.

Vill Du raderas tidigare ur vårt system  måste du meddela detta

Vi skickar aldrig nyhetsbrev o dyl.